Velkommen til
8800 Viborg

Forventninger til hinanden i KVIK


 

Forventninger til hinanden i Gymnastikforeningen KVIK

 
Glæde, samvær, fysisk udvikling, sundhedsmæssig bevidsthed, bredde, rummelighed og fællesskab
- det er vigtige værdier for KVIK og danner grundlag for vores forventninger til medlemmer og frivillige

Forventninger til DIG som er instruktør:

Først og fremmest TAK fordi du har valgt at være instruktør i KVIK. Du er med til at skabe bevægelsesglæde hos en masse gymnaster. Uden dig – ingen forening!
 
 • Møder til tiden og er forberedt, inden træningen begynder.
 • Er ansvarlig for planlægningen og afholdelse af træning. Du skal have en plan for hver træning og sørge for at inddrage evt. hjælpeinstruktører og forældrehjælpere.
 • Er positiv og har en anerkendende og konstruktiv omgangstone med alle omkring holdet. Husk, at du er rollemodel for en masse børn og unge i det, du gør, og det du siger.
 • Sørger for en tryg og motiverende stemning på holdet. 
 • Er oprettet som bruger af Conventus og er fortrolig med at finde holdlister/afkrydsningslister og kan sende besked pr. email til dit hold.
 • Deltager i instruktørsamlinger (3 gange i løbet af sæsonen)
 • At du vil uddanne og udvikle dig. Derfor opfordrer vi altid til at tage på kursus.
 • Som springinstruktør skal du have deltaget i kurser i springmodtagning- og sikkerhed (af hensyn til sikkerhed må der ved de første træninger ikke gennemføres komplicerede spring (uanset gymnastens ønske) – indtil, at du som instruktør har været på kursus og ’kender’ gymnasterne.)
 • Vælger opvisningstøj op til 300 kr. (Er beløbet derover, skal du snakke med din kontaktperson om det).
 • Det er din kontaktperson til holdet, som skal være i tæt kontakt med dig som instruktør. Kontaktpersonen er linket til bestyrelsen. Alle får navn på deres kontaktperson senest til opstartsinstruktørsamlingen.
 

Forventninger til DIG som hjælpeinstruktør:

Først og fremmest TAK fordi du har valgt at være hjælpeinstruktør i KVIK. Du er med til at skabe bevægelsesglæde hos en masse gymnaster. Uden dig – ingen forening!
 
 • Møder til tiden og er forberedt, inden træningen begynder.
 • Deltager aktivt i træningen
 • Er positiv og har en anerkendende og konstruktiv omgangstone med alle omkring holdet. Husk, at du er rollemodel for en masse børn og unge i det, du gør, og det du siger.
 • Er klar på at tage afgrænsede opgaver selv eller i samarbejde med instruktør
 • Hjælper med at bære redskaber ind og ud og er modtager/anden mand ved en redskabsopstilling, samt tager sig af børn som har brug for ekstra opmærksomhed
 • Deltager i relevante kurser
 • Deltager i instruktørsamlinger
 

Forventninger til DIG som forældrehjælper:

Først og fremmest TAK fordi du har valgt at være forældrehjælper i KVIK. Du er med til at hjælpe instruktørerne, så de kan fokusere på deres kerneopgaver.
 
 • Møder til tiden.
 • Deltager aktivt i træning
 • Er positiv og har en anerkendende og konstruktiv omgangstone med alle omkring holdet.
 • Hjælper med at bære redskaber ind og ud og er modtager/anden mand ved en redskabsopstilling, samt tager sig af børn som har brug for ekstra opmærksomhed
 

Forventninger til DIG som kontaktperson:

Først og fremmest TAK fordi du har valgt at være kontaktperson i KVIK. Du er bindeleddet mellem ledelsen og instruktørerne, og du udfylder en vigtig opgave.
 
 • Sørger for, at instruktører får nøgle samt underskriver nøglekvittering
 • Sørger for instruktører kommer med i Facebookgruppen ”Frivillige i Gymnastikforeningen KVIK”
 • Kontaktpersonens rolle afhænger (også) af instruktørens erfaring. Ved unge/uerfarne instruktører og/eller nye teams skal der være tættere kontakt
 • Samarbejder med instruktør/udvalg omkring håndtering af eventuel venteliste – herunder kontakt til dem, som er på venteliste om deres muligheder (blive på venteliste og afvente mail, vælge tilsvarende andet hold, melde sig som frivillig)
 • Instruerer instruktørteam i hvor førstehjælpskasse findes og hvor ’hvis uheldet er ude’ findes på hjemmesiden (beskrivelse er også i førstehjælpskasse): http://www.kvik-viborg.dk/Risiko-for-uheld
 • Afholder et forældremøde på 5-10 min i omklædningsrummet i starten af den nye sæson.
 • Besøger holdene i starten af sæsonen og/eller løbende.
 • Giver ideer til specifikke kurser til hver enkelt instruktør
 • Er sparring til instruktørteam (fx opstartsbrev, kalender, opvisningstøj (prisleje), nyheder til FB og hjemmeside)
 • Hjælper instruktøren, hvis der skulle opstå svære situationer omkring holdet.
 • Har tæt kontakt til instruktørteamet og hører til, hvordan det går undervejs i sæsonen.
 • Inden opvisning: Have spurgt alle instruktørerne i forhold til den næste sæson
 • Deltager i instruktørsamlinger
 • Deltager i udvalgsmøder

Medlemslogin

Medlemmer og nye


Klik her...
Kalender
Besøg vores side
KVIK gymnastikforening | 8800 Viborg | Tlf.: 3030 2902