FORENINGEN » Generalforsamling

Referat fra generalforsamling 17. april 2018


Valg af dirigent
Troels Aamand

Valg af protokolførere og stemmetællere
Mette Schacht fører protokol
Stemmetællere vælges, såfremt det bliver nødvendigt

Formandens beretning
Brian aflægger beretning.
En forening der viser sig fra den bedste side og en fantastisk opvisning sidste weekend.
Der er fokus på kvalitet ved hjælpere og skaffe en masse dygtige.
Mange til kursus i den forgangne sæson.

KVIK var i avisen omkring mangel på pladser på holdene. Vi har fokus i kommende sæson.
Kontaktpersoner har været tydelige på alle hold.
Actionkids er den nyeste satsning. Vi evaluerer på den første sæson, inden vi sætter gang i næste sæson.
Et par uheld i denne sæson desværre. Tre for mange, men vi har rigtig mange gymnaster igennem på en sæson.
Ungdomsholdet var på turné i landet og lave workshop på blandt andet et asylcenter. De har desuden arrangeret to familiedage i den forgangne sæson.
Vi har to udtaget hold: KVIK Elitepiger og Talentholdet. Bredde på et højt niveau.
Vi har haft delt tilmelding på piger og drenge, som har været en succes, og har bragt flere drenge ind i foreningen.
Vi har fokus på et drengekoncept næste sæson for at fastholde drengegymnasterne.
Vi har stadig en udfordring med lokaler, frivillige og ventelister.
SeniorLiv: Der er glæde, bevægelse og hygge.
Fitness: Der er gang i mange hold. Alle hold ar været fuldt booket, dog med et ønske om lidt flere på crossgym. Der er gang i planlægning af næste sæson, med bl.a. Yoga som nyt tiltag.
KVIK er indstillet til årets idrætsforening og Trine Kastbjerg er nomineret som årets unge leder. Det afgøres d. 8. maj ved Viborg Idrætsråd.
Tak til alle.

Kommentarer
Der er ønske om drøftelse af indmelding fra Daniel. Faste medlemmer kontra nye medlemmer?
Kommentar fra Morten Jørgensen: Er glad for Brians beretning og glad for at se at foreningen er kommet godt videre, på trods af at han selv måtte stå af i utide. Tak fra Morten til ledelsen om at lykkedes så godt med formandsskifte.
Brian har taget over på at vi er synlige ift. debatten om flere faciliteter i Viborg.
Lone: Hvad er drengesatsning? Vi forsøger at sætte noget i gang. Søren Haubjerg er i dialog med Bjergsnæs og VGF.
Kis: Det er vigtigt med drengesatsning. Kis ønsker at man fastholder de medlemmer der findes allerede i tilmeldingen.
Karsten: DGI er også i gang med drengesatsning, tag kontakt.
Ift. Samarbejde omkring lokaler: Kig mod Silkeborg/Herning.
Er det en skrøne at vi har mange gamle medlemmer på venteliste? Kig ventelisten igennem, og se om der er en stor procent af gamle medlemmer? Bekymring omkring at ekskludere medlemmer der gerne vil prøve gymnastikken.
Mona: Hvis 2.-4. klasse var kommet op at stå havde vi undgået mange på venteliste.
Der er en generel diskussion omkring ventelister.
Beretning er godkendt.

Regnskab
Vivi fremlægger regnskab.
Vedhæftet referatet.
Tak til Allan og Kaj i support, som gør et stort arbejde med kotering.
Tak til revisor Lotte, som har godkendt regnskabet.

Bankbeholdning
Vi har mindst penge midt sommer indtil sæsonstart. I løbet af efteråret bliver den holdt i gang af ventelistehold og klippekort.
Økonomien er blevet stabiliseret i 17 efter to år med underskud. Vi når ikke så langt i bund, og har flere indtægter.
Efterslæb med tilskud på 1,5 år på lokaler.
Øgede aktiviteter og indtægter men samme udgifter som året før. 
Større omkostning til instruktører og hjælpere er steget. (Positivt)
Kørselstilskud er lavere.
Øget udgift til højskolen.
Administrationsudgifter: Lavere
Resultat 1: + 82.000 kr.
Resultat 16: - 56.000 kr.
Vi skal ikke være velhavende, men vi skal have en buffer, så vi kan lave satsninger eller bakke op om arrangementer som jubilæum.
Lokaleleje er steget støt gennem årene.
Vi har bevidst lagt fitness og senior på GIV for at skabe fælles rammer i gode omgivelser. Og have et tilbud til forældre, mens børn træner i hallen.

Budget for kommende år
Samme faciliteter, så vi forventer samme kontingenter og tilskud.
Vi håber også at holde nogenlunde samme omkostninger, men har øget lidt på omkostningsgodtgørelse med håb om flere instruktører.
Vi har rundet en mio. i omsætning sidste år. Et stort tal for en frivillig forening.
Forventet overskud på 75.000 kr.

Ønske
Brug support ift. At af alt i Conventus, så vi er bedre til kontering mv.
Det har givet lidt udfordringer at vi ar lavet om på betaling af dragter. Ting tager tid at vænne sig til.
Husk at aflevere kørselsgodtgørelse.
Vi ønsker fremadrettet at finde en der kan tage sig af den daglige drift af økonomien. Hold øjne og ører åbne. 
Vi arbejder på 5 års budgetter, hvis der bliver behov for skift af redskaber.
Spørgsmål fra Daniel: Kan man overveje at spare lidt penge ved at flytte mere fitness ud til skolerne.
Opmærksomhedspunkt fra Karsten: Vær obs på stævneudgift til DGI vil være dobbelt næste år, da vi tilmeldte efter jul i år.
Regnskabet er godkendt.

Ønske om vedtægtsændring
Ledelsen består af tre meget aktive personer. Vi er sårbare, hvis to er på valg.
Vi ønsker at udvide ledelsen med yderligere en person, så vi skifter 2 personer hvert år.
Kis: Kan man lave en fodnote om at formanden er stemmeafgørende i tilfælde af stemmelighed.
Alle stemmer for vedtægtsændringer.

De skal vælges
Vivi og Mette er teknisk set på valg i år + der skal vælges et nyt medlem.
Vivi og Mette vælges henholdsvis på to år og et år.

Ledelsen indstiller til at:
Vivi vælges på to år
Mette vælges for et år
Nyt medlem vælges for et år
Nyt medlem er Hanne Poulsen Øster

Valg af revisor: Lotte er genopstillet og genvalgt og Jeanet er genvalgt som revisorsuppleant.
 
Evt.
Daniel foreslår en debat af ændring af navnet KVIK. Ledelsen tager den med som forslag til et emne til en debataften i kommende sæson.
Kan man overveje at dragtbetaling er en del af kontingentet i kommende sæson?

Afsluttende kommentar fra Brian:
Sæt kryds i kalenderen til frivilligaften d. 18. maj
To inspirationsaftener i kommende sæson. (Verdensholdsinstruktør/gymnast og kost, søvn mv.)

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
| Gymnastikforeningen KVIK Viborg | 8800 Viborg | CVR: 29712794 |