Velkommen til
8800 Viborg

COVID-19 

Fælles info omkring ’corona’ i Gymnastikforeningen KVIK.Kære alle omkring KVIK.

Denne besked er sendt til alle frivillige og aktive/forældre.
Så kom der endnu et corona-benspænd, men også det kommer vi igennem som forening. Godt at en af vores værdier er fællesskab, for det får vi igen brug for i den kommende tid.
 
DGI har meldt følgende ud: ”Der er grønt lys til idræt – både indendørs og udendørs. Hold fast i idrætsaktiviteter, der er mulige, men undlad sociale aktiviteter. Børn, unge og voksne kan fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.”
Nedenfor er info omkring vores Børn-, Unge- samt Fitness og Senior-hold. Særlig information tilgår de enkelte hold.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Børne afd.: (F/M/B-hold og 4 år til 4. kl)
Ovenstående betyder, at børneholdene heldigvis kan fortsætte som hidtil – med de corona-retningslinier in mente, som vi er startet op med. Ingen af vores børnehold har mere end 50 gymnaster.

Unge afd.: (3. kl og opefter)
På de fleste hold, som er under 'Unge-udvalg', er gymnasterne under 21 år, og der er ikke 50 personer til træning. Det betyder, at holdene fortsætter uændret selvfølgelig MED FOKUS PÅ at overholde alle corona-anbefalinger- herunder også, at forældre ikke er til stede under træning, så vi ikke bliver for mange.
For de hold, hvor de aktive er 21år eller ældre - det vil sige vores hold for udviklingshæmmede, KVIK Masters, Sammenholdet og 28+.arbejder vi sammen med jeres instruktører for, at I kan fortsætte. Det kan være forskellige løsninger for de enkelte hold. I, som er på disse hold, får besked direkte fra jeres instruktør/kontaktperson. 

Fitness afd og senior afd.:
Her arbejder vi på at fortsætte en coronavenlig træning efter de nye regler. De fleste hold kan fortsætte, som de har gjort hidtil, da der er under 10 deltagere. På de øvrige hold vil vi planlægge med instruktørerne på de enkelte hold, hvordan vi kan fortsætte. Det vil vi give besked om på holdene. 

Alle omkring KVIK: Fortsæt den gode træning derude – der er brug for det i denne tid! Ræk ud til jeres instruktør, kontaktperson eller os i ledelsen, hvis vi kan hjælpe.

Pva. ledelsen
Brian RoedVi vil så gerne træne, så derfor passer vi på hinanden i KVIK
 
Til udøvere

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra Gymnastikforeningen KVIK og instruktør
 • Vask hænder hjemmefra
 • Sprit hænder af, når du ankommer
 • Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.(ingen bad)
 • Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
 • Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.
 
Til instruktører
 • Forhør dig ved din kontaktperson, inden du igangsætter træninger
 • Tænk i og planlæg gerne ’corona-venlige’ aktiviteter, som lege uden kontakt og springopstillinger, hvor der ikke er behov for modtagning – eller kun er begrænset behov. Del gerne dine ideer til lege og opstillinger i Facebook-gruppen ’Frivillige i Gymnastikforeningen KVIK'.
 • Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder
 • Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Brug den ’forstøver’, som udleveres inden sæson-opstart. Den medbringes til alle træninger. Almindeligt universalrengøringsmiddel kan bruges.
 • Du skal medbringe sprit til hver træning, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den, der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere. Sprit udleveres ved første instruktørsamling 18/8-2020.
 • Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afspritningsmuligheder i forbindelse med springaktiviteter.
 • Der holdes 2 meters afstand ved træning
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.
 • Informer på holdet – og til forældre på børnehold, hvad I gør på holdet ift. at reducere risiko for spredning

 

COVID-19 - 17. august 2020 17-08-2020

VI overholder retningslinjerne når den nye sæson åbner op og at vi følger den generelle udvikling omkring Coronasituationenvi overholder retningslinjerne når den nye sæson åbner op og at vi følger den generelle udvikling omkring Coronasituationen
 
COVID19 Nyheder 16. august 2020 16-08-2020

Pga øget risiko for covid-19 smitte er det besluttet i samarbejde med Gymnastikhøjskolen at Fitness og Senior afdelingen i Gymnastikforeningen Kvik udskyder tilmelding og opstart indtil videre.
 

Dog vil hold i Annexhallen kunne starte, dvs 39 + og Crossdance mandage, medmindre der bliver for mange tilmeldte så vi ikke kan overholde afstandskrav.
 

Vi starter i Fitness og Senior når der er stabilt faldende smittetal i Viborg 

Betalingen for træningen vil blive justeret afhængig af hvornår vi kan starte.

Medlemslogin

Medlemmer og nye


Klik her...
Kalender
Besøg vores side
KVIK gymnastikforening | 8800 Viborg | Tlf.: 3030 2902