Velkommen til
8800 Viborg

COVID-19 

KVIK's retninglinjer følger retningslinjerne fra Kulturministeriet, som er:

 • Der er ikke forbud mod deltagelse i idrætsaktiviteter. Nedlukningen på idrætsområdet omfatter alene betalende tilskuere – og tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
  Der opfordres til, at organisationer mv. aflyser indendørs aktiviteter i foreningslivet frem til 5. januar 2022,  hvor grundskolerne genåbner. 
 • Alle deltagere fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.
  Krav om mundbind gælder ikke under udøvelsen af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
Der er foreløbigt ikke sat en slutdato for kravet om mundbind.
 • Der er ikke krav om coronapas i det frivillige foreningsliv.
  Der gælder dog et krav om coronapas i træningscentre, uagtet om de er kommercielt eller foreningsdrevne.
Retningslinjerne findes mere udførligt her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
MUNDBIND: Da Viborg Idrætshøjskole er ligestillet med træningscenter, er der krav om, at alle deltagere fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig på Højskolen. Krav om mundbind gælder ikke under udøvelsen af den pågældende aktivitet.

CORONAPAS: Som nævnt oventof har myndighederne indført krav om coronapas i træningscentre gældende fra 24. december 2021. Kravet gælder brugere, besøgende mv. Der skal mindst én gang i døgnet laves stikprøvekontrol i både bemandede og ubemandede træningscentre. Stikprøvekontrollen foretages af instruktørerne. 

Kravet om coronapas gælder til og med den 15. januar 2022.


Vi vil så gerne træne, så derfor passer vi på hinanden i KVIK
 
Til udøvere

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra Gymnastikforeningen KVIK og instruktør
 • Vask hænder hjemmefra
 • Sprit hænder af, når du ankommer
 • Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.(ingen bad)
 • Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
 • Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.
 
Til instruktører
 • Forhør dig ved din kontaktperson, inden du igangsætter træninger
 • Tænk i og planlæg gerne ’corona-venlige’ aktiviteter, som lege uden kontakt og springopstillinger, hvor der ikke er behov for modtagning – eller kun er begrænset behov. Del gerne dine ideer til lege og opstillinger i Facebook-gruppen ’Frivillige i Gymnastikforeningen KVIK'.
 • Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder
 • Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Brug den ’forstøver’, som udleveres inden sæson-opstart. Den medbringes til alle træninger. Almindeligt universalrengøringsmiddel kan bruges.
 • Du skal medbringe sprit til hver træning, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den, der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere. Sprit udleveres ved første instruktørsamling 18/8-2020.
 • Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afspritningsmuligheder i forbindelse med springaktiviteter.
 • Der holdes 2 meters afstand ved træning
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.
 • Informer på holdet – og til forældre på børnehold, hvad I gør på holdet ift. at reducere risiko for spredning

 

COVID-19 - 17. august 2020 17-08-2020

VI overholder retningslinjerne når den nye sæson åbner op og at vi følger den generelle udvikling omkring Coronasituationenvi overholder retningslinjerne når den nye sæson åbner op og at vi følger den generelle udvikling omkring Coronasituationen
 
COVID19 Nyheder 16. august 2020 16-08-2020

Pga øget risiko for covid-19 smitte er det besluttet i samarbejde med Gymnastikhøjskolen at Fitness og Senior afdelingen i Gymnastikforeningen Kvik udskyder tilmelding og opstart indtil videre.
 

Dog vil hold i Annexhallen kunne starte, dvs 39 + og Crossdance mandage, medmindre der bliver for mange tilmeldte så vi ikke kan overholde afstandskrav.
 

Vi starter i Fitness og Senior når der er stabilt faldende smittetal i Viborg 

Betalingen for træningen vil blive justeret afhængig af hvornår vi kan starte.

Medlemslogin

Medlemmer og nye


Klik her...
Kalender
Besøg vores side
KVIK gymnastikforening | 8800 Viborg | Tlf.: 3030 2902